VIG: БУЛСТРАД ЖИВОТ VIG Services Bulgaria DV Asset management DV Invest ПОК Доверие
Начало | АКТУАЛНО | Информация за клиента
CALL CENTER
0800 11 111

Информация за клиента

Правила на ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" за дейността по уреждане на претенции по застрахователни договори

Методика за определяне на застрахователни обезщетения при нанесени неимуществени вреди по задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите


Приложение № 1 към Методика за определяне на застрахователни обезщетения от Застрахователна експертна комисия

Заявления за изплащане на застрaхователни обезщетения - Автомобилно застраховане:

Декларация - по т.6 , подраздел I, глава четвърта от Общи условия по застраховка "Бонус Каско"

Заявление за изплащане на застрахователно обезщетение по застраховки "Каско" и "Гражданска отговорност" при имуществени щети

Заявление за изплащане на застрахователно обезщетение по застраховка "Гражданска отговорност" при телесни наранявания в резултат на ПТП

Заявление за изплащане на застрахователно обезщетение по застраховка "Гражданска отговорност" при смърт в резултат на ПТП

Заявление за изплащане на застрахователно обезщетение по застраховка "Злополука на лицата в МПС" и застраховка "Злополука на пътниците в средствата за обществен транспорт"

Заявления за изплащане на застрaхователни обезщетения - Общо застраховане:

Заявление за изплащане на застрахователно обезщетение по застраховка "Злополука и заболяване"

Заявление за изплащане на застрахователно обезщетение по застраховка "Помощ при пътуване в чужбина" и "Медицински разноски"

Документи при изплащане на застрaхователни обезщетения - Имуществено застраховане:

Заявление за възникнало събитие

Съвместен констативен протокол

Необходими документи в зависимост от настъпилото събитие 

Претенция за обезщетение

Претенция заобезщетение по Комбинирана застрахователна полица "Собственици/наематели на търговски обекти и офиси" или "Имущества"
WSVV LOGO
VIG
ЗА КОНТАКТ ФОРУМ ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ